12.06.2024.

Kretanje inflacije u maju

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija u maju je usporila na 4,5%, čime se, u skladu s projekcijama Narodne banke Srbije, vratila u granice ciljanog odstupanja (3 ± 1,5%). Opadanju inflacije doprineli su dalje usporavanje rasta cena hrane i izlazak iz obračuna prošlogodišnjeg poskupljenja električne energije.

Kada je reč o mesečnoj inflaciji, ona je u maju iznosila 0,4% i bila je u najvećoj meri vođena rastom cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije (0,6%) i korekcijom cena cigareta (2,6%) zbog usklađivanja s rastom akciza.

Rast cena u okviru bazne inflacije bio je vođen pre svega rastom cena usluga – u maju su porasle cene stanarina, transportnih usluga, usluga održavanja vozila i usluga osiguranja, tako da je na međugodišnjem nivou bazna inflacija iznosila 5,0%.

U okviru cena hrane, prvi put od avgusta prošle godine, na mesečnom nivou zabeleženo je sniženje cena (–0,2%), uz različita kretanja unutar osnovnih potkategorija prehrambene inflacije – pad cena neprerađene hrane (–1,6%), vođen sezonskim padom cena svežeg povrća, a blag rast cena prerađene hrane (0,4%). Posmatrano na međugodišnjem nivou, rast cena hrane usporio je na 1,3%, dok su cene povrća bile niže za 11,1%.

Cene energenata su na mesečnom nivou u maju porasle za 0,3%, što je gotovo u potpunosti bilo opredeljeno rastom cena naftnih derivata od 0,7%. Međugodišnje posmatrano, rast cena energenata u maju iznosio je 7,6%.

Prema aktuelnoj projekciji, očekujemo da će inflacija nastaviti da usporava do kraja godine i da će se u narednoj godini kretati oko centralne vrednosti cilja. Takvom kretanju inflacije znatno će doprineti efekti dosadašnjeg zaoštravanja monetarnih uslova i pad inflacionih očekivanja.

Kabinet guvernera