12.06.2024.

Stanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u maju

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju maja 2024. godine iznosile su 25.157,1 milion evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca otkad se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U odnosu na kraj aprila povećane su za 27,9 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 172,1 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju maja takođe su se našle na najvišem nivou, posmatrano krajem meseca, i iznosile su 20.972,1 milion evra. U odnosu na kraj aprila povećane su za 50,5 miliona evra.

Najveći prilivi u devizne rezerve u maju ostvareni su po osnovu intervencija Narodne banke Srbije u iznosu od 130,0 miliona evra. Ovaj iznos rezultat je priliva deviza u iznosu od 100 miliona evra po osnovu kupovine deviza obavljene tokom poslednja dva radna dana aprila, a čije saldiranje je realizovano početkom maja, kao i kupovine deviza tokom maja u iznosu od 30,0 miliona evra, dok se kupovina deviza zaključena tokom poslednja dva radna dana maja (75,0 miliona evra) efektuira kroz povećanje deviznih rezervi u junu (uobičajeno saldiranje intervencija dva radna dana nakon zaključenja transakcije).

Prilivi su ostvareni i prodajom deviznih državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, upravljanjem deviznim rezervama, donacijama i drugim osnovima u ukupnom iznosu od 189,4 miliona evra.

Navedeni prilivi su bili više nego dovoljni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi realizovane neto razduženjem države na ime deviznih kredita i drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 259,4 miliona evra i drugim osnovima u iznosu od 48,7 miliona evra.

Na povećanje deviznih rezervi uticao je i pozitivan neto efekat tržišnih faktora u iznosu od 16,6 miliona evra, koji je u najvećoj meri rezultat rasta cene zlata za oko 1,8%, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara prema evru za oko 1,1% na međunarodnom tržištu.

***

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u maju iznosio je 501,6 miliona evra i bio je za 335,5 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih pet meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3.340,6 miliona evra.

U maju je vrednost dinara prema evru gotovo nepromenjena, dok je od početka godine dinar nominalno ojačao prema evru za 0,1%.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u maju kupila 105 miliona evra. Od početka 2024. godine Narodna banka Srbije je neto kupila 635 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Kabinet guvernera