17.06.2024.

Korisno je da znate… Sve što treba da znate o putnom osiguranju

Imajući u vidu da je sezona putovanja i odmora uveliko počela, za vas smo u rubrici „Korisno je da znate” pripremili sve što treba da znate o putnom osiguranju i kako se možete zaštititi tokom putovanja. Više o tome saznaćete od Sare Jakšić iz Sektora za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja.

Šta je putno osiguranje?

Putno osiguranje je osiguranje koje pokriva pomoć licima koja naiđu na probleme na putovanju, odnosno u drugim slučajevima odsutnosti iz prebivališta ili boravišta.

„Najčešće osiguranje u okviru ove vrste osiguranja jeste putno zdravstveno osiguranje, kao dobrovoljno osiguranje koje obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku zbog iznenadne bolesti ili nezgode za vreme privremenog boravka u inostranstvu”, ističe ona.

Pokriće polise obuhvata:

 • troškove nužnog medicinskog tretmana – ambulantni tretman, lekove, bolničko lečenje, transport;
 • putnu asistenciju – razne savetodavne usluge u vezi s hitnim putovanjem;
 • pravnu asistenciju – organizovanje pravne pomoći, obezbeđenje usluga prevodioca.

Šta standardno putno osiguranje pokriva?

Polise se mogu ugovarati s različitim rizicima, a koje obuhvataju sledeće troškove:

 • ambulantno lečenje;
 • nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala;
 • prevoz do najbliže zdravstvene ustanove;
 • bolničko lečenje i urgentne intervencije;
 • prevoz u državu prebivališta;
 • stomatološke intervencije.

Putno osiguranje može pokriti situacije koje se tiču putničkih problema, kao što su troškovi nastali usled:

 • krađe, gubitka ili oštećenja prtljaga;
 • gubitka ličnih i bitnih dokumenata;
 • otkazivanja avionskog leta ili turističkog aranžmana;
 • kašnjenja avionskog leta ili izmene rezervacije;
 • angažovanja prevodioca i advokata zarad pravne zaštite.

„Vreme trajanja osiguranja ugovara se u maksimalnom trajanju do 365 dana (zavisno od opcije), za jedno ili više putovanja. Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu. Osiguranje stupa na snagu prelaskom granice Republike Srbije, a prestaje pri povratku u zemlju”, ističe ona.

Kratkoročno i godišnje osiguranje

U zavisnosti od broja dana na koje se osiguravate, postoje dva tipa osiguranja:

 • kratkoročno osiguranje – traje onoliko dana koliko provedete van države;
 • godišnje osiguranje – pokriva sva putna osiguranja tokom jedne godine, s tim što jedno putovanje ne sme trajati duže od 45 dana.

„Putno osiguranje sprovodi se preko asistentske kompanije (osiguravača) koja imaju svoju mrežu pružalaca zdravstvenih i drugih usluga na teritoriji celog sveta”, kaže Sara Jakšić.

Može biti:

 • individualno,
 • grupno i
 • porodično.

Ako vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće:

 • pozovite kontakt centar osiguravača (asistentske kuće) da biste dobili neophodne informacije i pomoć (npr. koja zdravstvena ustanova vam može pružiti pomoć);
 • u slučaju da niste u mogućnosti da nazovete kontakt centar osiguravača (asistentske kuće), pre pregleda pokažite polisu lekaru ili osoblju bolnice kako bi oni prijavili osigurani slučaj;
 • sledite sva uputstva koja dobijete od predstavnika asistentske kompanije i osiguravača radi brže i efikasne intervencije;
 • sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi nadoknade (refundacije) troškova kada se vratite u zemlju.

„Od velikog je značaja da se osigurana lica upoznaju s predugovornim informacijama pre zaključenja ugovora. Takođe, treba obratiti pažnju na ograničenja i isključenja obaveze osiguravača u vezi s pojedinim rizicima i visinom pokrića iz osiguranja, koji se uređuju polisom osiguranja, odnosno uslovima osiguranja koji predstavljaju sastavni deo ugovora o osiguranju”, ističe Sara Jakšić.

Zdravstveni troškovi, kao i drugi eventualni ili nepredviđeni troškovi koji bi mogli da nastanu tokom putovanja mogu biti višestruko viši od cene osiguranja, pa je poželjno da posedujete polisu putnog osiguranja radi sigurnijeg putovanja.

Kabinet guvernera