Ostali tender

Naziv tendera
Tender Name
Dokumentacija
Documentation
Rok za dostavljanje ponuda/prijava
Deadline for Bid/Application Submission
Rashodovana sredstva – toneri, ketridži, riboni i ostali potrošni IKT materijal Poziv 19. 08. 2022. do 13.00 h
Rashodovana IKT sredstva – monitori Poziv 19. 08. 2022. do 13.00 h