Odnosi sa Bankom za međunarodna poravnanja

Banka za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlements - BIS) je najstarija međunarodna finansijska organizacija, osnovana 17. maja 1930. godine, sa sedištem u Bazelu, Švajcarska. Banka je akcionarsko društvo sa ograničenom odgovornošću, u vlasništvu i pod upravom centralnih banaka, koje imaju pravo glasa u skladu sa brojem akcija koje poseduju.

Osnovna uloga BIS-a je da podstiče međunarodnu monetarnu i finansijsku saradnju i posreduje u finansijskim transakcijama između centralnih banaka.  

Narodna banka Kraljevine Jugoslavije postala je članica BIS-a 1931. godine. Učešće bivše SFRJ u akcijskom kapitalu BIS-a zamrznuto je 1992. godine, a Narodna banka SR Jugoslavije je juna 2001. godine obnovila članstvo u ovoj organizaciji.

U skladu sa odlukom Odbora direktora BIS-a, Narodna banka Srbije je 2009. godine nastavila članstvo Narodne banke SR Jugoslavije u BIS-u sa 2.920 akcija.

U maju 2012. godine, Narodna banka Srbije je postala član Mreže za unapređenje upravljanja centralnim bankama u okviru BIS-a, čiji je osnovni cilj razmena informacija od značaja za efikasnije poslovanje centralnih banaka.