30.06.2020.

Гувернер Јоргованка Табаковић учествовала на 90. Годишњој скупштини Банке за међународна поравнања (BIS)

Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић учествовала је на данашњој 90. Годишњој скупштини Банке за међународна поравнања (Bank for International Settlements – BIS). У раду скупштине гђа Табаковић учествовала је с гувернерима других централних банака које су чланице-акционари ове најстарије међународне финансијске институције. Овогодишња скупштина BIS-а одржана је путем видео-конференције.

Генерални директор BIS-а Агустин Карстенс представио је Годишњи извештај BIS-а за финансијску 2019/2020 годину. Представљени су остварени резултати у пословању BIS-а и спроведене активности на унапређењу глобалне монетарне и финансијске стабилности, развоју финансијских технологија и банкарских услуга прилагођених потребама централних банака. Констатовано је да је глобална криза изазвана пандемијом ставила међународну сарадњу у први план и интензивирала сарадњу BIS-а с централним банкама и регулаторима. И у економским истраживањима BIS се посебно осврнуо на утицај пандемије на глобални финансијски систем и реални сектор.

BIS подстиче централне банке да наставе с дигитализацијом платних система, те се читаво поглавље у извештају односи на централне банке и плаћања у доба дигитализације. Управо је пандемија утицала на повећање коришћења бесконтактног плаћања, као и значаја брзих иновативних промена у пружању услуга платног промета, уз очување сигурности и интегритета платног система.

Подсећамо на то да је Народна банка Србије одржала стабилност и сигурност националног платног система и наставила рад на модернизацији инфраструктуре. Раст броја инстант плаћања путем свих канала константан је и евидентан – у првих шест месеци ове године извршено је око 10,7 милиона инстант плаћања, док је у целој прошлој години извршено око 6,9 милиона инстант плаћања. И други показатељи то потврђују – у поређењу са истим периодом прошле године, у првом тромесечју 2020. број закључених уговора о коришћењу електронског банкарства порастао је за 10,57%, а број закључених уговора о коришћењу услуге мобилног банкарства за 18,11%. У односу на исти период претходне године, у првом тромесечју 2020. године број извршених трансакција употребом мобилног банкарства порастао је за 25,62%, а број извршених трансакција употребом електронског банкарства за 0,5%.

Банка за међународна поравнања – Базел је акционарско друштво са ограниченом одговорношћу и у власништву је и под управом централних банака. Тренутно су 62 централне банке чланице-акционари BIS-а с правом представљања и гласања на годишњим скупштинама. У раду скупштина учествује и Народна банка Србије, која поседује 2.920 акција BIS-а.

Кабинет гувернера