Односи са Банком за међународна поравнања

Банка за међународна поравнања (Bank for International Settlements - BIS) је најстарија међународна финансијска организација, основана 17. маја 1930. године, са седиштем у Базелу, Швајцарска. Банка је акционарско друштво са ограниченом одговорношћу, у власништву и под управом централних банака, које имају право гласа у складу са бројем акција које поседују.

Основна улога BIS-а је да подстиче међународну монетарну и финансијску сарадњу и посредује у финансијским трансакцијама између централних банака.  

Народна банка Краљевине Југославије постала је чланица BIS-а 1931. године. Учешће бивше СФРЈ у акцијском капиталу BIS-а замрзнуто је 1992. године, а Народна банка СР Југославије је јуна 2001. године обновила чланство у овој организацији.

У складу са одлуком Одбора директора BIS-а, Народна банка Србије је 2009. године наставила чланство Народне банке СР Југославије у BIS-у са 2.920 акција.

У мају 2012. године, Народна банка Србије је постала члан Мреже за унапређење управљања централним банкама у оквиру BIS-а, чији је основни циљ размена информација од значаја за ефикасније пословање централних банака.