Program donacija

Donacije i humanitarna pomoć iz inostranstva primaju se na osnovu Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći koji je usvojen u septembru 2001. godine (“Službeni list SRJ“ br.53/2001). Po ovom zakonu primaoci donacija mogu biti državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije.

Ovim zakonom takođe je regulisano da donacije i humanitarna pomoć mogu biti u robi, uslugama, novcu, hartijama od vrednosti, imovinskim i drugim pravima.

Sve aktivnosti na planiranju, obezbeđivanju i korišćenju donacija i humanitarne pomoći iz inostranstva koordinira Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije.

Donacije u devizama u korist državnih organa i organizacija uplaćuju se preko računa Narodne banke Srbije u inostranstvu.

U periodu 2000 – decembar 2021. godine na račune Narodne banke Srbije u inostranstvu a u korist državnih organa i organizacija uplaćene su devize u protivvrednosti od USD 1.941.624.825,80.

Donacije u robi po međudržavnim sporazumima u korist državnih organa i organizacija evidentiraju se na vanbilansnim računima kod NBS. Međudržavni sporazumi o donacijama u robi do sada su potpisani sa vladama NR Kine i Japana.

 

Uplaćena sredstva u USD
2000/2001. 92.967.622,67
2002. 128.737.819,48
2003. 48.222.417,36
2004. 8.603.038,87
2005. 49.000.445,94
2006. 21.767.221,30
2007. 26.972.349,31
2008. 38.359.944,25
2009. 96,296,908.35
2010. 113.967.848,03
2011. 73.722.388,32
2012.  59.366.608,02
2013. 56.869.163,03
2014. 54.650.343,09
2015. 87.366.875,65
2016. 50.183.539,69
2017 146.139.812,80
2018.  234.658.078,14
2019. 149.671.164,54
2020. 206.392.918,92
2021. 197.708.318,04
UKUPNO 1.941.624.825,80