Krediti za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i lokalnu samoupravu

Fond revolving kredita - krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Saradnja sa Evropskom investicionom bankom