Cilj projekta i izjave naučnika i guvernera centralnih banaka

Najveći deo raspoložive literature o ekonomskoj istoriji bavi se razvijenim zemljama Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Monetarna i finansijska istorija jugoistočne Evrope je još uvek nedovoljno istražena. Ovaj zbornik podataka ima za cilj da popuni tu prazninu rasvetljavajući monetarnu istoriju pojedinačnih zemalja jugoistočne Evrope i regiona kao celine.

Čineći ovu istorijsku bazu podataka raspoloživom široj javnosti, naučna mreža SEEMHN se nada da će motivisati istraživače da se dalje bave finansijskom i monetarnom ekonomijom jugoistočne Evrope.

Izjave naučnika

“…statističke serije kao što su ove su osnov, tj. kostur […za pisanje o monetarnoj istoriji jugoistočne Evrope], a institucionalni detalji i istorijska priča će na taj kostur dodati meso.”

Michael D. Bordo, Univerzitet Rutgers i NBER

“…komparativna perspektiva zbornika …jako naglašava glavne pretnje po finansijsku stabilnost, uključujući i opasnosti od „uvoza“ kredibiliteta politike putem fiksiranja deviznog kursa dok političke institucije ostaju krhke, a fiskalna disciplina nedostižna.”

Luis A. V. Catão, Međunarodni monetarni fond i Institut Joint Vienna

“Ovaj izuzetni zbornik o monetarnoj istoriji i serijama podataka [jugoistočne Evrope]... neće ukloniti samo neke od kvantitativnih nedostataka sa kojima su se do sada suočavala relevantna istraživanja, već i neke od predrasuda koje su karakterisale debate o tome da li i u kojoj meri se ove ekonomije uopšte mogu smatrati suštinski povezanim sa glavnim evropskim kretanjima.”

Nicos Christodoulakis, Atinski univerzitet ekonomije i biznisa

Matthias Morys (Univerzitet York, autor uvoda), pozdravljajući ovaj zajednički napor, ističe da „…monetarna istorija jugoistočne Evrope nije više terra incognita.”

Izjave guvernera centralnih banaka

“Učenje iz iskustva Grčke i poređenje sa iskustvima zemalja jugoistočne Evrope omogućavaju stvaranje dragocene baze istorijskih podataka, koja se stalno obogaćuje (novim podacima). To će ekonomskim subjektima i kreatorima ekonomske politike obezbediti korisne informacije o reakcijama politike i njenim rezultatima. U tom smislu su kvantitativni podaci od ključne važnosti.”

Yannis Stournaras, guverner centralne banke Grčke

“BNB veruje da će zbornik podataka služiti kao statističko središte monetarnih i ekonomskih vremenskih serija jugoistočne Evrope. Zajedno sa istraživanjima koja su već rađena u okviru SEEMHN, on će dalje promovisati analizu monetarne i ekonomske istorije u komparativnoj perspektivi izvan uskog okvira regiona.”

Ivan Iskrov, guverner centralne banke Bugarske

“Interes centralne banke Rumunije za program naučne mreže za monetarnu istoriju jugoistočne Evrope (SEEMHN) potiče i od uverenja da ćemo biti spremni da krenemo novim putevima tek nakon što smo u potpunosti shvatili prošlost.”

Mugur Constantin Isărescu, guverner centralne banke Rumunije

“Ova knjiga je rezultat dugog i intenzivnog dijaloga između istraživača iz različitih zemalja u regionu. Ona takođe može poslužiti kao korisna osnova i podsticaj za dalja istraživanja. OeNB s nestrpljenjem očekuje sledeći krug debata i analiza.”

Ewald Nowotny, guverner centralne banke Austrije