Преузимање зборника података SEEMHN и табела са годишњим и месечним подацима

Preuzmite integralnu verziju ► PDF | XLSX,

Zbornik podataka SEEMHN pripremile su centralne banke Albanije, Bugarske, Grčke, Rumunije, Srbije, Turske i Austrije.

 • Front matter (Dostupno samo na engleskom) PDF
 • Introduction, Matthias Morys, PDF
 • Austria-Hungary: from 1863 to 1914, Clemens Jobst and Thomas Scheiber,  PDF   XLSX
 • Greece: from 1833 to 1949, Sophia Lazaretou, PDF    XLSX
 • Ottoman Empire: from 1830 to 1914, Ali Coşkun Tunçer and Şevket Pamuk,   PDF    XLSX
 • Bulgaria: from 1879 to 1947, Kalina Dimitrova and Martin Ivanov,   PDF  XLSX
 • Romania: from 1880 to 1947, George Virgil Stoenescu, Coordinator, and Adriana Aloman, Elisabeta Blejan, Brinduşa Graţiela Costache,   PDF    XLSX
 • Serbia/Yugoslavia: from 1884 to 1940, Branko Hinić, Ljiljana Đurđević and Milan Šojić,  PDF   XLSX
 • Albania: from 1920 to 1944, Arta Pisha, Besa Vorpsi and Neraida Hoxhaj,  PDF   XLSX
 • Turkey: from 1923 to 1947, Yüksel Görmez and Serkan Yiğit,  PDF   XLSX
 • Notes on Contributors   PDF
 • Kompletan set podataka, koji je predstavljen po zemljama, obuhvata šest širih grupa indikatora: (1) monetarne varijable, (2) kamatne stope, (3) devizne kurseve, (4) finansije države, (5) podatke o cenama, proizvodnji i radnoj snazi i (6) nacionalne račune i podatke o stanovništvu.

 • Svako poglavlje sadrži četiri dela: (1) glavne događaje iz monetarne perspektive, uključujući kratak prikaz institucionalnog okvira sprovođenja monetarne politike za svaku zemlju, (2) detaljan opis i definicije varijabli, (3) detaljno razmatranje primarnih i sekundarnih izvora podataka koji su korišćeni i (4) istorijske serije podataka po zemljama.

 • Na početku poglavlja za svaku zemlju, indeks tabele sadrže informacije o svim prezentovanim varijablama, vremenskom periodu koji pokrivaju, njihovoj dinamici, jedinici u kojoj su iskazane i kodu koji im je dodeljen. Indeks tabela se može koristiti kao putokaz za pretraživanje podataka. Pored toga, indeks tabela se ponavlja u datoteci svake zemlje i omogućava brzo dolaženje do potrebne godišnje i mesečne vremenske serije.

 • Monetarna i ekonomska statistika jugoistočne Evrope od devetnaestog veka do drugog svetskog rata, koju su publikovale centralne banke Grčke, Bugarske, Rumunije i Austrije, 2014, Atina, Sofija, Bukurešt, Beč.