Преузимање зборника података SEEMHN и табела са годишњим и месечним подацима

Преузмите интегралну верзију ► PDF | XLSX,

Зборник података SEEMHN припремиле су централне банке Албаније, Бугарске, Грчке, Румуније, Србије, Турске и Аустрије.

 • Front matter (Доступно само на енглеском) PDF
 • Introduction, Matthias Morys, PDF
 • Austria-Hungary: from 1863 to 1914, Clemens Jobst and Thomas Scheiber,  PDF   XLSX
 • Greece: from 1833 to 1949, Sophia Lazaretou, PDF    XLSX
 • Ottoman Empire: from 1830 to 1914, Ali Coşkun Tunçer and Şevket Pamuk,   PDF    XLSX
 • Bulgaria: from 1879 to 1947, Kalina Dimitrova and Martin Ivanov,   PDF  XLSX
 • Romania: from 1880 to 1947, George Virgil Stoenescu, Coordinator, and Adriana Aloman, Elisabeta Blejan, Brinduşa Graţiela Costache,   PDF    XLSX
 • Serbia/Yugoslavia: from 1884 to 1940, Branko Hinić, Ljiljana Đurđević and Milan Šojić,  PDF   XLSX
 • Albania: from 1920 to 1944, Arta Pisha, Besa Vorpsi and Neraida Hoxhaj,  PDF   XLSX
 • Turkey: from 1923 to 1947, Yüksel Görmez and Serkan Yiğit,  PDF   XLSX
 • Notes on Contributors   PDF
 • Комплетан сет података, који је представљен по земљама, обухвата шест ширих група индикатора: (1) монетарне варијабле, (2) каматне стопе, (3) девизне курсеве, (4) финансије државе, (5) податке о ценама, производњи и радној снази и (6) националне рачуне и податке о становништву.

 • Свако поглавље садржи четири дела: (1) главне догађаје из монетарне перспективе, укључујући кратак приказ институционалног оквира спровођења монетарне политике за сваку земљу, (2) детаљан опис и дефиниције варијабли, (3) детаљно разматрање примарних и секундарних извора података који су коришћени и (4) историјске серије података по земљама.

 • На почетку поглавља за сваку земљу, индекс табеле садрже информације о свим презентованим варијаблама, временском периоду који покривају, њиховој динамици, јединици у којој су исказане и коду који им је додељен. Индекс табела се може користити као путоказ за претраживање података. Поред тога, индекс табела се понавља у датотеци сваке земље и омогућава брзо долажење до потребне годишње и месечне временске серије.

 • Монетарна и економска статистика југоисточне Европе од деветнаестог века до другог светског рата, коју су публиковале централне банке Грчке, Бугарске, Румуније и Аустрије, 2014, Атина, Софија, Букурешт, Беч.