Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije – godišnji izveštaji (1884-1920)

Pretraga


 

Nastavljajući projekat digitalizacije dokumentarnog materijala, a u povodu obeležavanja 125 godina od početka operativnog rada Narodne banke (2. jul 1884. godine), Arhiv Narodne banke je pripremio Godišnje izveštaje o radu Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, 1884-1920. godine.

Godišnji izveštaji nastali su kao rezultat rada Zbora akcionara – vrhovnog organa banke. Redovni zborovi akcionara održavali su se jednom godišnje, najčešće u martu. Godišnji izveštaji, uz manja odstupanja, sadrže: izveštaj Upravnog odbora, izveštaj Nadzornog odbora, objašnjenje računa, bilans i zapisnik sa održanog Zbora akcionara sa izabranim članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Usled vihora Prvog svetskog rata Godišnji izveštaji za period od 1914-1919. godine i mesec januar 1920. godine, objavljeni su i usvojeni od strane Zbora akcionara tek 1920. godine.

U okviru ovog projekta digitalizovana je 31 knjiga Godišnjih izveštaja sa ukupno 1783 slike (stranice).