05.01.2021.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za decembar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 21,7 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,8 miliona, ili 17,6%, čine nalozi za plaćanje u kliring sistemu, a 17,9 miliona, ili 82,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 944.576, od čega je 778.543 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 166.033 prosečan broj plaćanja u kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 9.450,1 milijardu dinara, a vrednost prometa u kliringu 46,1 milijardu dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 410,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 12.855 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema, 21. decembra bio je zastoj sistema u trajanju od 25 minuta, te je raspoloživost sistema bila 99,8%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 3.910 plaćanja, u vrednosti od 62.504.219,5 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera