05.01.2021.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за децембар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у децембру, за 23 радна дана, реализовано је укупно 21,7 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,8 милиона, или 17,6%, чине налози за плаћање у клиринг систему, а 17,9 милиона, или 82,4%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 944.576, од чега је 778.543 просечан број плаћања у RTGS систему, а 166.033 просечан број плаћања у клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 9.450,1 милијарду динара, а вредност промета у клирингу 46,1 милијарду динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 410,9 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 2,0 милијарди динара.

Током 12.855 минута продукције RTGS система и клиринг система, 21. децембра био је застој система у трајању од 25 минута, те је расположивост система била 99,8%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 20  учесника, реализовано је укупно 3.910 плаћањa, у вредности од 62.504.219,5 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера