06.04.2021.

Tromesečni izveštaji o incidentima

Finansijske institucije imaju obavezu da postupe u skladu s tačkom 29a Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije („Službeni glasnik RS”, br. 23/2013, 113/2013, 02/2017 i 88/2019 – u daljem tekstu: Odluka o minimalnim standardima), i to na način da Narodnoj banci Srbije tromesečno dostavljaju izveštaj o incidentima koji nisu direktno uticali na njen informacioni sistem. Obrazac po kome se dostavlja izveštaj (MS Excel fajl) postavljen je na sajtu Narodne banke Srbije (link) i potrebno ga je dostaviti najkasnije do 10. dana u prvom mesecu tromesečja. Obaveštavamo da je Narodna banka Srbije unela određene izmene navedenog Izveštaja o incidentima koje se sastoje u sledećem:

  • Incidenti koji se odnose na gubitak i krađu platnih instrumenata objedinjeni su u jednu  kategoriju i radi pojednostavljenja u ovoj kategoriji nije više potrebno unositi datum nastanka i saznanja incidenta. S tim u vezi, moguće je broj incidenata prikazati zbirno kao i nastali finansijski efekat.

Posebno napominjemo da se u Izveštaju o incidentima navode samo realizovani incidenti.

Finansijske institucije koje su već dostavile Izveštaj o incidentima za prvo tromesečje 2021. godine u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima nisu u obavezi da ga ponovo dostavljaju.

Centar za superviziju informacionih sistema