06.04.2021.

Тромесечни извештаји о инцидентима

Финансијске институције имају обавезу да поступе у складу с тачком 29а Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције („Службени гласник РС”, бр. 23/2013, 113/2013, 02/2017 и 88/2019 – у даљем тексту: Одлука о минималним стандардима), и то на начин да Народној банци Србије тромесечно достављају извештај о инцидентима који нису директно утицали на њен информациони систем. Образац по коме се доставља извештај (MS Excel фајл) постављен је на сајту Народне банке Србије (линк) и потребно га је доставити најкасније до 10. дана у првом месецу тромесечја. Обавештавамо да је Народна банка Србије унела одређене измене наведеног Извештаја о инцидентима које се састоје у следећем:

  • Инциденти који се односе на губитак и крађу платних инструмената обједињени су у једну  категорију и ради поједностављења у овој категорији није више потребно уносити датум настанка и сазнања инцидента. С тим у вези, могуће је број инцидената приказати збирно као и настали финансијски ефекат.

Посебно напомињемо да се у Извештају о инцидентима наводе само реализовани инциденти.

Финансијске институције које су већ доставиле Извештај о инцидентима за прво тромесечје 2021. године у складу са Одлуком о минималним стандардима нису у обавези да га поново достављају.

Центар за супервизију информационих система