13.04.2021.

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu da se efekti prethodno donetih mera monetarne i fiskalne politike mogu očekivati i u narednom periodu, kao i da je najavljen treći paket mera pomoći privredi i građanima. To znači da će mere monetarne i fiskalne politike nastaviti povoljno da deluju na uslove finansiranja privrede i građana i rast njihovog raspoloživog dohotka.

Izvršni odbor je istakao da su rezultati domaće privrede od početka godine povoljni i u uslovima globalno pogoršane epidemiološke situacije i pooštrenih zdravstvenih mera, na šta ukazuju raspoloživi mesečni pokazatelji aktivnosti, spoljne trgovine i s tržišta rada. Posebno se ističe rast proizvodnje u prerađivačkoj industriji, kojem su doprineli aktiviranje novih proizvodnih kapaciteta zahvaljujući investicijama iz prethodnog perioda, preduzete mere monetarne i fiskalne politike, kao i postepen oporavak eksterne tražnje. Pored poljoprivrede, prerađivačka industrija vodi dalji rast našeg izvoza, koji je ostao geografski i proizvodno rasprostranjen kao rezultat snažnog priliva stranih direktnih investicija u Srbiju u prethodnim godinama, pretežno u razmenljive sektore. Promet u trgovini na malo od maja prošle godine beleži pozitivne trendove, a sa uspešnim nastavkom sprovođenja procesa vakcinacije, oporavak se očekuje i u ostalim uslužnim sektorima, koji su još uvek u velikoj meri pogođeni aktuelnom pandemijom. To bi već u narednim mesecima trebalo da rezultira dostizanjem pretkriznog nivoa bruto domaćeg proizvoda, a zatim nastavkom njegovog ubrzanog rasta, čemu će doprineti i novi najavljen paket mera ekonomske pomoći.

Narodna banka Srbije nastavlja da osmu godinu zaredom, i u uslovima pandemije, ispunjava svoj osnovni cilj – obezbeđenje niske i stabilne inflacije. U skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, inflacija se u martu vratila u granice cilja i iznosila je 1,8% međugodišnje. Isto toliko je iznosila i bazna inflacija, koja se nije menjala u odnosu na februar. Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu biti niska i stabilna, u okviru donje polovine ciljanog raspona. Važan faktor niske i stabilne inflacije bila je i ostala obezbeđena relativna stabilnost deviznog kursa, kao i usidrenost inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja potvrđuju kredibilitet monetarne politike.

Izvršni odbor je imao u vidu da su stanje globalne ekonomije i izgledi za njen rast i dalje pod uticajem pandemije, ali da ohrabruje činjenica da se projekcije revidiraju naviše. Međunarodni monetarni fond je početkom aprila, po drugi put od početka godine, povećao projekciju rasta svetske privrede, očekujući efekte dodatnih fiskalnih mera koje preduzimaju najveće ekonomije sveta, kao i podsticaj koji će proces vakcinacije dati globalnom rastu u drugoj polovini godine. Očekuje se i snažniji rast zone evra, kao i Nemačke i Italije, naših najvažnijih trgovinskih partnera, što će se pozitivno odraziti na izvoz naše privrede. Brzina oporavka svetske privrede opredeljivaće kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i Srbiji, što povećava važnost opreznog pristupa u vođenju monetarne politike. Pored toga, opreznost je potrebna i zbog neizvesnosti na svetskom robnom tržištu, pre svega zbog uzlaznog trenda cena nafte, primarnih poljoprivrednih proizvoda i hrane, koji traje već izvesno vreme.

Izvršni odbor ističe da će prioritet monetarne politike i dalje biti obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti, uz podršku što bržem rastu naše privrede i zaposlenosti, daljem rastu izvoznog sektora, kao i povoljnom investicionom ambijentu. Narodna banka Srbije će nastaviti da pažljivo prati kretanja i uticaj ključnih faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja na inflaciju, finansijsku stabilnost i brzinu ekonomskog oporavka i da u skladu s tim prilagođava svoje mere u interesu naše privrede i građana.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. maja 2021.

Kabinet guvernera