13.04.2021.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду да се ефекти претходно донетих мера монетарне и фискалне политике могу очекивати и у наредном периоду, као и да је најављен трећи пакет мера помоћи привреди и грађанима. То значи да ће мере монетарне и фискалне политике наставити повољно да делују на услове финансирања привреде и грађана и раст њиховог расположивог дохотка.

Извршни одбор је истакао да су резултати домаће привреде од почетка године повољни и у условима глобално погоршане епидемиолошке ситуације и пооштрених здравствених мера, на шта указују расположиви месечни показатељи активности, спољне трговине и с тржишта рада. Посебно се истиче раст производње у прерађивачкој индустрији, којем су допринели активирање нових производних капацитета захваљујући инвестицијама из претходног периода, предузете мере монетарне и фискалне политике, као и постепен опоравак екстерне тражње. Поред пољопривреде, прерађивачка индустрија води даљи раст нашег извоза, који је остао географски и производно распрострањен као резултат снажног прилива страних директних инвестиција у Србију у претходним годинама, претежно у разменљиве секторе. Промет у трговини на мало од маја прошле године бележи позитивне трендове, а са успешним наставком спровођења процеса вакцинације, опоравак се очекује и у осталим услужним секторима, који су још увек у великој мери погођени актуелном пандемијом. То би већ у наредним месецима требало да резултира достизањем преткризног нивоа бруто домаћег производа, а затим наставком његовог убрзаног раста, чему ће допринети и нови најављен пакет мера економске помоћи.

Народна банка Србије наставља да осму годину заредом, и у условима пандемије, испуњава свој основни циљ – обезбеђење ниске и стабилне инфлације. У складу са очекивањима Народне банке Србије, инфлација се у марту вратила у границе циља и износила је 1,8% међугодишње. Исто толико је износила и базна инфлација, која се није мењала у односу на фебруар. Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду бити ниска и стабилна, у оквиру доње половине циљаног распона. Важан фактор ниске и стабилне инфлације била je и остала обезбеђена релативна стабилност девизног курса, као и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде, која потврђују кредибилитет монетарне политике.

Извршни одбор је имао у виду да су стање глобалне економије и изгледи за њен раст и даље под утицајем пандемије, али да охрабрује чињеница да се пројекције ревидирају навише. Међународни монетарни фонд је почетком априла, по други пут од почетка године, повећао пројекцију раста светске привреде, очекујући ефекте додатних фискалних мера које предузимају највеће економије света, као и подстицај који ће процес вакцинације дати глобалном расту у другој половини године. Очекује се и снажнији раст зоне евра, као и Немачке и Италије, наших најважнијих трговинских партнера, што ће се позитивно одразити на извоз наше привреде. Брзина опоравка светске привреде опредељиваће кретања на међународном финансијском тржишту и токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији, што повећава важност опрезног приступа у вођењу монетарне политике. Поред тога, опрезност је потребна и због неизвесности на светском робном тржишту, пре свега због узлазног тренда цена нафте, примарних пољопривредних производа и хране, који траје већ извесно време.

Извршни одбор истиче да ће приоритет монетарне политике и даље бити обезбеђење ценовне и финансијске стабилности, уз подршку што бржем расту наше привреде и запослености, даљем расту извозног сектора, као и повољном инвестиционом амбијенту. Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати кретања и утицај кључних фактора из домаћег и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка и да у складу с тим прилагођава своје мере у интересу наше привреде и грађана.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 13. маја 2021.

Кабинет гувернера