21.06.2021.

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda zaključio redovne konsultacije po članu IV s Republikom Srbijom i odobrio tridesetomesečni Instrument za koordinaciju politike – Srbija ima odlične perspektive

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (u daljem tekstu: MMF) na sednici održanoj 18. juna zaključio je redovne konsultacije s Republikom Srbijom po članu IV Statuta ove međunarodne finansijske organizacije. Na istoj sednici, Odbor izvršnih direktora MMF-a odobrio je Republici Srbiji novi program saradnje uz podršku Instrumenta za koordinaciju politike (Policy Coordination Instrument – PCI). S obzirom na ukupan ekonomski napredak koji je Srbija zabeležila, ni novi program saradnje ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava, već će biti isključivo savetodavnog karaktera.

Izvršni direktori MMF-a pohvalili su snažnu reakciju vlasti u Srbiji, koja je ograničila uticaj pandemije i postavila osnove za ekonomski oporavak. MMF ocenjuje da su makroekonomska stabilnost koju su vlasti velikim zalaganjem postigle u periodu pre krize i veliki paket mera podrške u borbi s negativnim efektima krize pomogli da se ublaži nepovoljan uticaj pandemije na ekonomsku aktivnost i omogućili da rast u prošloj godini bude jedan od najboljih u Evropi. „S obzirom na snažan napredak koji je Srbija ostvarila u prethodnih osam godina, novi program imaće za cilj očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti, uz podršku nastavku sprovođenja strukturnih reformi kako bi se postigao još snažniji i održivi privredni rast”, rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Na osnovu sprovedenih dubinskih analiza u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta MMF-a, ocenjeno je da se Srbija dobro izborila s pandemijom virusa korona i da se očekuje da će se ekonomski oporavak nastaviti i u ovoj godini. U tom kontekstu, a s obzirom na odlične podatke za prvo tromesečje 2021, ocenjuje se da će realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2021. dostići 6%. Pored toga, MMF ocenjuje da oslanjanje na zamah ostvaren u prvom tromesečju 2021. godine, koji je snažniji od očekivanog, uz uticaj brze vakcinacije na globalnom nivou i u Srbiji, u kojoj je tempo vakcinacije i dalje jedan od najbržih u Evropi, stvara prostor i za rizik naviše u pogledu rasta u 2021. godini.

Uprkos velikim izazovima uzrokovanim pandemijom, Srbija je snažnim odgovorom potvrdila i ojačala makroekonomsku stabilnost, što je, kroz sprovedenu dubinsku analizu, utvrdio i MMF”, rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Izvršni direktori ocenili su da su relaksirajuća monetarna politika i politike iz oblasti finansijskog sektora ostale odgovarajuće, kao i da je vanrednim merama centralna banka podržavala ekonomsku aktivnost i tokom pandemije. Pored toga, MMF konstatuje da je inflacija ostala niska, sa stabilnim deviznim kursom i dobro usidrenim inflacionim očekivanjima. „Očuvali smo poverenje u monetarnu politiku onda kada je bilo najvažnije. Stabilnost na deviznom tržištu postala je nova realnost, kao i niska inflacija, i zajedno čine važnu pretpostavku održivog rasta”, navodi guverner.

MMF ocenjuje i da je bankarski sistem ostao stabilan, likvidan i dobro kapitalizovan. Ističe i da je neophodno kontinuirano praćenje rizika u bankarskom sektoru, posebno kada krizne mere postepeno budu prestajale da važe. Direktori su posebno pozdravili planove za dalju podršku dinarizacije i za unapređenje tržišta kapitala.

Izvršni direktori su istakli da je podrška politika i dalje neophodna zbog još uvek visoke neizvesnosti, uz istovremeno očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti. Istakli su i važnost očuvanja fleksibilnosti u odgovoru politika, kao i značaj izbegavanja preranog povlačenja podrške. Uz sve to, važno je da se održi reformski zamah kako bi se podstakao snažniji, otporniji i inkluzivniji srednjoročni rast.

MMF ocenjuje da će puna posvećenost vlasti sprovođenju planiranih strukturnih reformi podržati potencijal za privredni rast, pri čemu MMF u 2021. godini projektuje realan rast bruto domaćeg proizvoda Srbije od 6%, a zatim i nastavak visokih stopa rasta od 4,5% u 2022. i 2023. godini i 4% od 2024. godine. „Srednjoročni makroekonomski okvir koji MMF projektuje za Srbiju ukazuje na to da se očekuje nastavak odgovornog vođenja dobrih politika, što će za rezultat imati dinamičan rast i njegovu dobru strukturu. MMF projektuje nastavak niske inflacije, dinamičan rast izvoza i rast deviznih rezervi Srbije, kao i fiskalni okvir koji istovremeno obezbeđuje smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu na ispod 50% u srednjem roku i podršku ekonomiji putem visokih kapitalnih investicija. MMF očekuje i da će Srbija nastaviti da opravdava poverenje investitora, što se vidi po projektovanom nastavku visokih priliva stranih direktnih investicija od oko 6% bruto domaćeg proizvoda, kojima će, kao i do sada, u celini biti pokriven deficit tekućeg računa platnog bilansa”, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kada je reč o novom tridesetomesečnom programu saradnje uz podršku Instrumenta za koordinaciju politike, guverner Jorgovanka Tabaković ocenila je da se on nadovezuje na prethodni program, koji je uspešno završen u januaru ove godine, a koji se u praksi pokazao kao odličan. „Novim programom savetodavnog karaktera Srbija će nastaviti saradnju, uz partnerski odnos koji smo gradili i uspostavili s MMF-om. Novi program predstavlja još jednu potvrdu da se u Srbiji vodi kredibilna i uspešna ekonomska politika, koju nastavljamo i u narednom periodu”, rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Cilj savetodavnog programa jeste podrška bržem privrednom oporavku Republike Srbije od efekata pandemije, očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti i sprovođenju ambicioznog plana strukturnih reformi radi podsticanja visokog, inkluzivnog i održivog rasta u srednjem roku.

Predviđeni reformski prioriteti u okviru novog Instrumenta za koordinaciju politike održavaju ekonomsku politiku i agendu vlasti Republike Srbije. Ti prioriteti uključuju učvršćivanje okvira fiskalne politike, jačanje upravljanja u preduzećima u državnom vlasništvu, dalji razvoj tržišta kapitala i povećanje dinarizacije, poboljšanje pružanja socijalne podrške, kao i prelazak na zelenu ekonomiju.

Aranžman je odobren za period od 30 meseci, a napredak dogovorenog ekonomskog programa pratiće se putem pet polugodišnjih razmatranja rezultata, na kojima će se ocenjivati njegovo sprovođenje. „Iako Instrument za koordinaciju politike ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava od MMF-a, uspešan završetak svakog od pojedinačnih razmatranja biće signal posvećenosti Srbije kontinuitetu sprovođenja snažnih makroekonomskih politika i strukturnih reformi”, navodi MMF.

Instrument za koordinaciju politike predstavlja mehanizam podrške MMF-a zemljama članicama, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Namenjen je zemljama posvećenim reformama, a dogovara se radi podržavanja odgovarajućeg ekonomskog programa kada zemlja nema tekućih ni potencijalnih platnobilansnih problema.

„Ocena svih je da je Srbija snažno odgovorila na pandemiju, a mogli smo da reagujemo snažno, jer smo u prethodnom periodu izgradili stabilnu i jaču Srbiju, u koju se investira. Čuvanje života ljudi, kao i očuvanje ekonomije, bio je naš ključan zadatak tokom ove krize i već u prvom tromesečju ove godine naš bruto domaći proizvod premašio je pretkrizni nivo, što je ranije nego u većini drugih ekonomija. U periodu koji je pred nama nastavljamo da obezbeđujemo stabilnost i da podržavamo sve zbog kojih i s kojima radimo – građane i privredu, jer samo zajedno možemo da rastemo i gradimo još jaču zemlju”, rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera