21.06.2021.

Извршни одбор Међународног монетарног фонда закључио редовне консултације по члану IV с Републиком Србијом и одобрио тридесeтомесечни Инструмент за координацију политике – Србија има одличне перспективе

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда (у даљем тексту: ММФ) на седници одржаној 18. jуна закључио је редовне консултације с Републиком Србијом по члану IV Статута ове међународне финансијске организације. На истој седници, Одбор извршних директора ММФ-а одобрио је Републици Србији нови програм сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике (Policy Coordination Instrument – PCI). С обзиром на укупан економски напредак који је Србија забележила, ни нови програм сарадње не предвиђа коришћење финансијских средстава, већ ће бити искључиво саветодавног карактера.

Извршни директори ММФ-а похвалили су снажну реакцију власти у Србији, која је ограничила утицај пандемије и поставила основе за економски опоравак. ММФ оцењује да су макроекономска стабилност коју су власти великим залагањем постигле у периоду пре кризе и велики пакет мера подршке у борби с негативним ефектима кризе помогли да се ублажи неповољан утицај пандемије на економску активност и омогућили да раст у прошлој години буде један од најбољих у Европи. „С обзиром на снажан напредак који је Србија остварила у претходних осам година, нови програм имаће за циљ очување макроекономске и финансијске стабилности, уз подршку наставку спровођења структурних реформи како би се постигао још снажнији и одрживи привредни раст”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

На основу спроведених дубинских анализа у оквиру редовних консултација по члану IV Статута ММФ-а, оцењено је да се Србија добро изборила с пандемијом вируса корона и да се очекује да ће се економски опоравак наставити и у овој години. У том контексту, а с обзиром на одличне податке за прво тромесечје 2021, оцењује се да ће реални раст бруто домаћег производа у 2021. достићи 6%. Поред тога, ММФ оцењује да ослањање на замах остварен у првом тромесечју 2021. године, који је снажнији од очекиваног, уз утицај брзе вакцинације на глобалном нивоу и у Србији, у којој је темпо вакцинације и даље један од најбржих у Европи, ствара простор и за ризик навише у погледу раста у 2021. години.

Упркос великим изазовима узрокованим пандемијом, Србија је снажним одговором потврдила и ојачала макроекономску стабилност, што је, кроз спроведену дубинску анализу, утврдио и ММФ”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Извршни директори оценили су да су релаксирајућа монетарна политика и политике из области финансијског сектора остале одговарајуће, као и да је ванредним мерама централна банка подржавала економску активност и током пандемије. Поред тога, ММФ констатује да је инфлација остала ниска, са стабилним девизним курсом и добро усидреним инфлационим очекивањима. „Очували смо поверење у монетарну политику онда када је било најважније. Стабилност на девизном тржишту постала је нова реалност, као и ниска инфлација, и заједно чине важну претпоставку одрживог раста”, наводи гувернер.

ММФ оцењује и да је банкарски систем остао стабилан, ликвидан и добро капитализован. Истиче и да је неопходно континуирано праћење ризика у банкарском сектору, посебно када кризне мере постепено буду престајале да важе. Директори су посебно поздравили планове за даљу подршку динаризације и за унапређење тржишта капитала.

Извршни директори су истакли да је подршка политика и даље неопходна због још увек високе неизвесности, уз истовремено очување макроекономске и финансијске стабилности. Истакли су и важност очувања флексибилности у одговору политика, као и значај избегавања прераног повлачења подршке. Уз све то, важно је да се одржи реформски замах како би се подстакао снажнији, отпорнији и инклузивнији средњорочни раст.

ММФ оцењује да ће пунa посвећеност власти спровођењу планираних структурних реформи подржати потенцијал за привредни раст, при чему ММФ у 2021. години пројектује реалан раст бруто домаћег производа Србије од 6%, а затим и наставак високих стопа раста од 4,5% у 2022. и 2023. години и 4% од 2024. године. „Средњорочни макроекономски оквир који ММФ пројектује за Србију указује на то да се очекује наставак одговорног вођења добрих политика, што ће за резултат имати динамичан раст и његову добру структуру. ММФ пројектује наставак ниске инфлације, динамичан раст извоза и раст девизних резерви Србије, као и фискални оквир који истовремено обезбеђује смањење учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу на испод 50% у средњем року и подршку економији путем високих капиталних инвестиција. ММФ очекује и да ће Србија наставити да оправдава поверење инвеститора, што се види по пројектованом наставку високих прилива страних директних инвестиција од око 6% бруто домаћег производа, којима ће, као и до сада, у целини бити покривен дефицит текућег рачуна платног биланса”, закључила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Када је реч о новом тридесетомесечном програму сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике, гувернер Јоргованка Табаковић оценила је да се он надовезује на претходни програм, који је успешно завршен у јануару ове године, а који се у пракси показао као одличан. „Новим програмом саветодавног карактера Србија ће наставити сарадњу, уз партнерски однос који смо градили и успоставили с ММФ-ом. Нови програм представља још једну потврду да се у Србији води кредибилна и успешна економска политика, коју настављамо и у наредном периоду”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Циљ саветодавног програма јесте подршка бржем привредном опоравку Републике Србије од ефеката пандемије, очувању макроекономске и финансијске стабилности и спровођењу амбициозног плана структурних реформи ради подстицања високог, инклузивног и одрживог раста у средњем року.

Предвиђени реформски приоритети у оквиру новог Инструмента за координацију политике одржавају економску политику и агенду власти Републике Србије. Ти приоритети укључују учвршћивање оквира фискалне политике, јачање управљања у предузећима у државном власништву, даљи развој тржишта капитала и повећање динаризације, побољшање пружања социјалне подршке, као и прелазак на зелену економију.

Аранжман је одобрен за период од 30 месеци, а напредак договореног економског програма пратиће се путем пет полугодишњих разматрања резултата, на којима ће се оцењивати његово спровођење. „Иако Инструмент за координацију политике не предвиђа коришћење финансијских средстава од ММФ-а, успешан завршетак сваког од појединачних разматрања биће сигнал посвећености Србије континуитету спровођења снажних макроекономских политика и структурних реформи”, наводи ММФ.

Инструмент за координацију политике представља механизам подршке ММФ-а земљама чланицама, саветодавног је карактера и не предвиђа коришћење финансијских средстава. Намењен је земљама посвећеним реформама, а договара се ради подржавања одговарајућег економског програма када земља нема текућих ни потенцијалних платнобилансних проблема.

„Оцена свих је да је Србија снажно одговорила на пандемију, а могли смо да реагујемо снажно, јер смо у претходном периоду изградили стабилну и јачу Србију, у коју се инвестира. Чување живота људи, као и очување економије, био је наш кључан задатак током ове кризе и већ у првом тромесечју ове године наш бруто домаћи производ премашио је преткризни ниво, што је раније него у већини других економија. У периоду који је пред нама настављамо да обезбеђујемо стабилност и да подржавамо све због којих и с којима радимо – грађане и привреду, јер само заједно можемо да растемо и градимо још јачу земљу”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера