11.10.2021.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u septembru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije bile su na kraju meseca na rekordno visokom nivou od kada se prate i na kraju septembra iznosile su 16.802,5 miliona evra, što je za 1.217,1 milion evra više nego na kraju avgusta.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 149 odsto i oko sedam meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju septembra iznosile su 14.246,0 miliona evra i za 1.061,3 miliona evra povećane su u odnosu na kraj prethodnog meseca.

Povećanje bruto deviznih rezervi u septembru rezultat je prvenstveno priliva po osnovu dve emisije evroobveznica u evrima u ukupnom iznosu od 1.707,7 miliona evra. Republika Srbija je na međunarodnom finansijskom tržištu, prvi put u svojoj istoriji, emitovala zelenu evroobveznicu u nominalnom iznosu od 1,0 milijardi evra (ročnosti sedam godina, po najnižoj kuponskoj stopi do sada od 1,00% i stopi prinosa od 1,26%) i istovremeno petnaestogodišnju konvencionalnu evroobveznicu u evrima u nominalnom iznosu od 750 miliona evra, što je evroobveznica najduže ročnosti koju je Republika Srbija do sada emitovala.

Neto prilivi u devizne rezerve tokom septembra, pored pomenute prodaje evroobveznice, ostvareni su i po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (neto efekat 165,0 miliona evra), upravljanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima (ukupno neto 199,6 miliona evra). Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju odlive po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i hartija od vrednosti (865,5 miliona evra, od čega je 619,8 miliona evra iskorišćeno za otplatu preostalog dela dolarske evroobveznice emitovane 2011. godine) i odlive po drugim osnovima (ukupno 16,1 milion evra).

Na povećanje deviznih rezervi u septembru dodatno je uticao i pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 26,4 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u septembru iznosio je 577,7 miliona evra i bio je za 26,6 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih devet meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.702,5 miliona evra.

U septembru, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u septembru neto kupila 135,0 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, neto kupila 1.100,0 miliona evra.

Kabinet guvernera