13.06.2022.

Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou

Na sednici održanoj 9. juna 2022. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0 odsto. Ovakva odluka doneta je budući da se ocenjeno učešće realne kreditne aktivnosti u realnom bruto domaćem proizvodu nalazi ispod svog dugoročnog trenda, kao i da bi uz prisutne globalne neizvesnosti u uslovima intenziviranja geopolitičkih tenzija i izbijanja konflikta u Ukrajini utvrđivanje stope iznad 0 odsto moglo da utiče na potencijalni niži rast kreditne aktivnosti.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Službeni glasnik RS”, br. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020 i 59/2021), Narodna banka Srbije na tromesečnom nivou obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz marta 2022. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 82,3 odsto, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća od svog dugoročnog trenda iznosila –0,6 procentnih poena.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje nalaze se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Ciljevi i funkcije / Finansijska stabilnost / Zaštitni slojevi kapitala.

Sektor za finansijsku stabilnost