04.07.2022.

Rad IPS NBS sistema zu junu

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u junu 2022. godine realizovano je 4.461.827 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 148.728 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 43,7 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.455,5 miliona dinara.

Sektor za platni sistem