01.06.2023.

Saopštenje u vezi s mogućnostima zamene švedske krune (SEK), danske krune (DKK) i norveške krune (NOK) u formi efektivnog stranog novca

Usled učestalih pitanja građana o mogućnosti zamene norveške, švedske i danske krune u formi efektivnog stranog novca za dinare na domaćem deviznom tržištu, Narodna banka Srbije ističe da su u pitanju valute kojima je dozvoljena trgovina na deviznom tržištu Republike Srbije i u formi deviza i u formi efektivnog stranog novca, u skladu sa Odlukom o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Ipak, kada je reč o danskoj i norveškoj kruni, poslovne banke iz inostranstva s kojima u poslovima kupoprodaje efektivnog stranog novca najčešće sarađuju banke iz Republike Srbije trenutno ne otkupljuju ove valute, usled čega je smanjen interes domaćih banaka i ovlašćenih menjača za njihov otkup.

Nakon obaveštenja poslovnih banaka iz inostranstva s kojima sarađuje Narodna banka Srbije u kupoprodaji efektivnog stranog novca da trenutno prestaju sa otkupom norveške krune od poslovnih i centralnih banaka, kao i usled činjenice da Norveška centralna banka ne otkupljuje ovu valutu od banaka, Narodna banka Srbije je prestala do daljeg s prijemom novčanica u ovoj valuti od banaka u Republici Srbiji, o čemu su banke obaveštene. Kada je reč o danskoj kruni, Narodna banka Srbije je krajem 2022. godine prestala do daljeg s prijemom novčanica u ovoj valuti iz istih razloga.

Kada je reč o švedskoj kruni, promet ovom valutom u formi efektivnog stranog novca i dalje se obavlja i na domaćem, i na međunarodnom tržištu. Narodna banka Srbije još uvek ima mogućnost i za prodaju ove valute u formi efektivnog stranog novca bankama u inostranstvu. Međutim, postoje naznake da pojedine inostrane banke prestaju i sa otkupom ove valute u formi efektivnog stranog novca.

Narodna banka Srbije je u kontaktu sa inostranim poslovnim bankama i centralnim monetarnim vlastima relevantnih zemalja radi dobijanja detaljnijih informacija i smernica u vezi s navedenim poslovima u narednom periodu.

Napominjemo da banke, ovlašćeni menjači i javni poštanski operator slobodno donose odluku da li će trgovati nekom valutom s liste valuta kojima je dozvoljena trgovina na deviznom tržištu Republike Srbije, u zavisnosti od njihovog interesa, poslovne politike i operativnih mogućnosti.

Narodna banka Srbije pomno prati aktuelna dešavanja i u slučaju promene situacije na međunarodnom tržištu u vezi s poslovima kupoprodaje efektivnog stranog novca u navedenim valutama i eventualnog ponovnog omogućavanja otkupa danske krune i norveške krune, blagovremeno će banke obavestiti o tome.

Sektor za monetarne i devizne operacije