18.10.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred, u septembru 2024. godine, biti na nivou od 6,7%, što predstavlja najniži zabeleženi nivo u prethodnoj godini dana. Na još nižem nivou nalaze se inflaciona očekivanja prema rezultatima poslednje, oktobarske ankete agencije Blumberg, prema kojoj finansijski sektor za godinu dana unapred očekuje inflaciju na nivou od 6,0%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja privrednika (period za godinu dana unapred) su, nakon tri meseca u kojima su se kontinuirano smanjivala, u septembru ostala na istom nivou kao u avgustu i iznose 9,0%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora se i drugi mesec zaredom za oba perioda nalaze unutar granica cilja Narodne banke Srbije. Očekivanja za dve godine unapred smanjena su sa 4,5% u avgustu na 4,0% u septembru, dok su očekivanja za tri godine unapred ostala nepromenjena, na nivou od 3,5%. Srednjoročna očekivanja privrednika se nisu menjala u poređenju s prethodnom anketom i iznose 6,0% za dve godine unapred, odnosno 5,0% za tri godine unapred.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera