02.11.2023.

AIK banka postala vlasnik Eurobank Direktne

U skladu s prethodno datom saglasnošću Narodne banke Srbije, Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd danas je postala jedini vlasnik Eurobank Direktne akcionarskog društva Beograd. Nakon današnje transakcije, Eurobank Direktna postaje član domaće bankarske grupe, a zajedničko učešće obeju banaka na bankarskom tržištu u Srbiji iznosiće više od 13%. Promena vlasništva biće registrovana kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Navedena promena vlasnika ne menja status klijenata Eurobank Direktne, koja za sada nastavlja da posluje pod istim poslovnim imenom. Ugovori koji su zaključeni između ove banke i njenih klijenata ostaju na snazi, te klijenti zadržavaju sva ugovorena prava i obaveze.

Davanjem prethodne saglasnosti na ovu transakciju, Narodna banka Srbije nastavlja da podržava sve one aktivnosti koje su usmerene ka održavanju i jačanju stabilnosti celokupnog bankarskog sektora Republike Srbije.

Na kraju, ističemo i da je predmetna transakcija još jedna potvrda da je Narodna banka Srbije u prethodnom periodu uspostavila adekvatan okvir za poslovanje banaka i širenje poslovanja postojećih investitora na domaćem bankarskom tržištu, kao i za priliv novih investicija.

Kabinet guvernera