02.04.2024.

Srbija u grupi zemalja koje su najviše napredovale po indeksu poslovnog okruženja Economist Intelligence Unit-a

U nedavno objavljenoj analizi Economist Intelligence Unit-a (istraživačkog i analitičkog odeljenja uglednog časopisa The Economist) Srbija se nalazi na desetom mestu zemalja koje su najviše napredovale ukoliko se uporede uslovi poslovanja u periodu 2024–2028. s prethodnim petogodišnjim periodom.

Prema ovoj oceni, Srbija je napredovala za 0,72 indeksna poena, pri čemu se ističe da je taj napredak u najvećoj meri rezultat popravljanja makroekonomskog okruženja. U izveštaju se navodi da je Srbija uspela da privuče značajne strane direktne investicije koje su bile usmerene u sektore s višim stepenom dodate vrednosti, što je doprinelo privrednom rastu i povećanju ukupnih investicija. Takođe, ističe se da je jačanje makroekonomskih politika i institucija doprinelo stabilnosti tržišta.

Economist Intelligence Unit izračunava i objavljuje indeks poslovnog okruženja na osnovu 91 pokazatelja, koji su podeljeni u 11 kategorija, čime se meri atraktivnost jedne zemlje ocenjujući njeno poslovno okruženje.

Važnost ovog indeksa leži i u činjenici da se ocena odnosi na period od narednih pet godina – u ovom slučaju za period 2024–2028. godine. S obzirom na to da indeks obuhvata veliki broj faktora koji ocenjuju i kretanja u budućnosti, prethodna iskustva pokazuju da se u zemljama koje najviše napreduju na listi može očekivati nastavak rasta realnog bruto domaćeg proizvoda i investicione potrošnje, kao i daljeg privlačenja stranih direktnih investicija.

Takve ocene renomiranih svetskih časopisa potvrđuju rezultate postignute u prethodnim godinama, kada je naša zemlja u vreme svetskih kriza očuvala stabilan privredni rast, pri čemu se iz godine u godinu beleže rekordni nivoi stranih direktnih investicija. Još je važnija činjenica da se prilikom izračunavanja ovog indeksa koriste projekcije za naredni period, prema kojima se očekuje dalje ubrzanje privrednog rasta i nastavak viskog priliva stranih direktnih investicija, što potvrđuju i kretanja od početka ove godine.

Kabinet guvernera