21.06.2024.

Broj transakcija i vrednost instant plaćanja u porastu

Prvo tromesečje 2024. godine obeležio je značajan rast broja realizovanih plaćanja u IPS NBS sistemu od 30% u odnosu na isti period prethodne godine. To znači da je to tromesečje sa najvećim brojem izvršenih instant plaćanja od uvođenja sistema u oktobru 2018. godine. Tokom prvog tromesečja 2024. godine izvršeno je 19,6 miliona plaćanja vrednosti 210,4 milijarde dinara, dok je prosečan dnevni broj izvršenih plaćanja iznosio 214.860 - preko 47 hiljada više nego u istom tromesečju 2023. godine. Zabeležen je i novi dnevni rekord broja plaćanja koji je postavljen 14. februara kada je realizovano 382.002 plaćanja1.

Za uslugu jednostavnog i brzog slanja novca korišćenjem samo broja mobilnog telefona u okviru usluge „Prenesi” na kraju prvog tromesečja 2024. godine registrovano je preko pola miliona korisnika. Veći broj korisnika odgovara i povećanju broja transakcija prenosa čiji je broj dupliran u odnosu na prvo tromesečje 2023. godine. Registracija za uslugu je vrlo jednostavna i brzo se obavlja u okviru same aplikacije mobilnog bankarstva. Više informacija o načinu registracije i drugim prednostima dostupno je u rubrici Narodne banke Srbije Korisno je da znate – Usluga „Prenesi“.

Pored toga, građanima je dostupna mogućnost instant plaćanja taksi i naknada za usluge koje pružaju MUP i Poreska uprava putem portala eUprave – ePlati, skeniranjem NBS IPS QR kôda koji se prikazuje na jedinstvenoj uplatnici kreiranoj putem ovog portala (više informacija o ovoj vesti dostupno je na sledećem linku).

Usluge koje su omogućene u IPS NBS platnom sistemu, pored osnovne mogućnosti slanja instant transfera odobrenja bilo kom primaocu sa tekućim računom u banci, odnose se na plaćanja:

  • Računa za mesečne obaveze prema pružaocima komunalnih i drugih usluga skeniranjem jedinstvenog NBS IPS QR kôda odštampanog na računu/fakturi;
  • Na fizičkim i internet prodajnim mestima putem metoda „IPS Skeniraj” i „IPS Pokaži“;
  • Metodom plaćanja „IPS Skeniraj” na internet prodajnom mestu, kojim se putem deep link tehnologije plaćanje izvršava u nekoliko klikova2;
  • Korišćenjem usluge „Prenesi” – određenom oznakom primaoca sredstava tj. brojem mobilnog telefona3;
  • Na sajtu Narodne banke Srbije dostupni su i servisi Generator i Validator kojima je omogućeno generisanje NBS IPS QR kôda (tehnička priprema), kao i validacija već pripremljenog NBS IPS QR kôda (tehnička provera).

Podsećamo građane i na to da se o instant plaćanju i njegovim prednostima kao najsavremenijem i najbržem obliku plaćanja tačno i pravovremeno mogu informisati putem internet prezentacije – IPS (Instant plaćanja Srbije), na stranici https://ips.nbs.rs/.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za prvo tromesečje 2024. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.


[1] Navedeni rekord je ponovo oboren 15. maja kada je realizovano 432.875 instant plaćanja.
[2] Zaključno sa martom ove godine, usluge putem tehnologije deep link omogućilo je petnaest banaka.
[3] U trenutku objavljivanja saopštenja jedanaest banaka pruža uslugu „Prenesi”. Banke koje pružaju ovu uslugu mogu se pronaći na linku.

Sektor za platni sistem