Monetarna politika

U skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, osnovni cilj Narodne banke Srbije jeste postizanje i održavanje stabilnosti cena, čime se doprinosi očuvanju stabilnosti finansijskog sistema i održivom ekonomskom rastu. Radi ostvarivanja stabilnosti cena, Narodna banka Srbije sprovodi režim ciljanja inflacije. Cilj monetarne politike izražen je numerički – kao godišnja procentualna promena indeksa potrošačkih cena – i za period do kraja 2023. godine iznosi 3,0%, uz dozvoljeno odstupanje od ± 1,5 p. p.

Referentna kamatna stopa je osnovni instrument monetarne politike u režimu ciljanja inflacije. Ostali monetarni instrumenti, uključujući intervencije na deviznom tržištu, imaju pomoćnu ulogu. Ovu kamatnu stopu Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom tržištu (trenutno u sprovođenju reverznih repo transakcija, odnosno repo transakcija prodaje hartija od vrednosti, s rokom dospeća transakcije od jedne nedelje). Ona predstavlja operativni cilj za kratkoročne kamatne stope na tržištu novca. Njena uloga kao operativnog cilja je podržana koridorom kamatnih stopa na depozitne i kreditne olakšice i drugim operacijama na otvorenom tržištu.

Ostali instrumenti monetarne politike Narodne banke Srbije imaju pomoćnu ulogu – doprinose nesmetanoj transmisiji uticaja referentne kamatne stope na tržište, kao i razvoju finansijskih tržišta. Ti instrumenti su: operacije na otvorenom tržištu, obavezna rezerva, kreditne i depozitne olakšice (stalne olakšice) i intervencije na deviznom tržištu.

 

Vesti i saopštenja

Datum:
12.06.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
20.05.2024.
Izvor:
Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku
Datum:
14.05.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
13.05.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
10.05.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
19.04.2024.
Izvor:
Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku
Datum:
12.04.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
11.04.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera