Poslovi s gotovinom

Izdavanje (emisija) novčanica i kovanog novca jedna je od osnovnih funkcija Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije ima isključivo pravo izdavanja novčanica i kovanog novca u Republici Srbiji.

Narodna banka Srbije izdaje novčanice i kovani novac, utvrđuje apoene i osnovna obeležja novčanica i kovanog novca i donosi odluke o puštanju u opticaj i povlačenju iz opticaja novčanica i kovanog novca.

Štampanje novčanica i kovanog novca vrši se u specijalizovanoj organizaciji Narodne banke Srbije – Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider.