Послови с готовином

Издавање (емисија) новчаница и кованог новца једна је од основних функција Народне банке Србије. Народна банка Србије има искључиво право издавања новчаница и кованог новца у Републици Србији.

Народна банка Србије издаје новчанице и ковани новац, утврђује апоене и основна обележја новчаница и кованог новца и доноси одлуке о пуштању у оптицај и повлачењу из оптицаја новчаница и кованог новца.

Штампање новчаница и кованог новца врши се у специјализованој организацији Народне банке Србије – Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер.