Podnesite pritužbu/prigovor na rad davaoca finansijskih usluga/predlog za posredovanje

Koraci u postupku zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga:

  1. Korisnik podnosi prigovor davaocu finansijskih usluga u vezi sa spornim odnosom;
  2. Davalac finansijskih usluga dostavlja korisniku odgovor po prigovoru u roku od 15 dana (odnosno 30 dana u slučaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima);
  3. Ako je korisnik nezadovoljan odgovorom na prigovor koji je podneo davaocu finansijskih usluga ili ako mu taj odgovor nije dostavljen u propisanom roku – korisnik može podneti pritužbu/prigovor Narodnoj banci Srbije i/ili predlog za posredovanje;
  4. Narodna banka Srbije će od davaoca finansijskih usluga zatražiti da se izjasni na navode iz pritužbe/prigovora korisnika i/ili na predlog za posredovanje;
  5. Narodna banka Srbije dostavlja obaveštenje o nalazu po pritužbi ili odgovor po prigovoru u roku od tri meseca od dana prijema pritužbe/prigovora i/ili sprovodi hitan i poverljiv postupak posredovanja (medijacije);

Narodna banka Srbije postupak po pritužbi/prigovoru/predlogu za posredovanje sprovodi bez naknade.

Primeri: