Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2007. godini

2007. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
10. januar 14,00 0
29. januar 13,00 -100
9. februar 13,00 0
28. februar 11,50 -150
13.mart 11,50 0
28. mart 10,50 -100
18. april 10,50 0
27. april 10,00 -50
15. maj 10,00 0
29. maj 9,50 -50
11. jun 9,50 0
28. jun 9,50 0
12. jul 9,50 0
27. jul 9,50 0
15. avgust 9,50 0
28. avgust 9,75 +25
11. septembar 9,75 0
1. oktobar 9,75 0
10. oktobar 9,75 0
29. oktobar 9,50 -25
12. novembar 9,50 0
28. novembar 9,50 0
10. decembar 9,50 0
27. decembar 10,00 +50