17.03.2020.

Propisan zastoj u otplati obaveza (moratorijum)

Imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, Narodna banka Srbije je na danas održanoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika (moratorijum), i to.

  • Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i
  • Odluku o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. 

Povodom usvojenih mera, guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je: „Finansijska stabilnost je neophodna i u redovnim a posebno u vanrednim okolnostima u zemlji. Narodna banka Srbije, u koordinaciji s drugim državnim organima, preduzima i preduzimaće sve što je neophodno da zaštiti stabilnost i u vanrednim okolnostima olakša poziciju građana i privrede Republike Srbije. Svest o neophodnosti odgovornog ponašanja svih tržišnih učesnika u ovim osetljivim trenucima od neprocenjivog je značaja za prevazilaženje teškoća s kojima se možemo suočiti.”
 
Moratorijum je propisan za sve dužnike koji to žele (fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike i privredna društva), a podrazumeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije. U navedenom periodu dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita odnosno lizinga. Svakako, dužnici banke, odnosno primaoci lizinga ni nakon početka primene ovih mera nisu sprečeni da redovno izmiruju svoje obaveze.
 
Tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac lizinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje s ciljem naplate potraživanja od klijenata. Pored toga, banka, kao ni davalac lizinga, od dužnika neće moći da potražuje naknadu bilo kojih troškova u vezi s primenom usvojenih propisa.
 
Kako bi svoje klijente transparentno i nedvosmisleno informisali, u skladu s navedenim propisima, banke i davaoci finansijskog lizinga dužni su da obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza objave na svojim internet prezentacijama, čime će se smatrati da je obaveštenje dostavljeno svim klijentima (dužnicima banke, odnosno primaocima lizinga). Ako klijent u roku od deset dana od objavljivanja ovog obaveštenja ne odbije navedenu ponudu, smatraće se da prihvata moratorijum bez bilo kakve obaveze odlaska u banku. Istekom ovog roka moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo, ali će dužnici biti u mogućnosti da otplaćuju svoje obaveze.
 
Mere su odmerene s posebnom pažnjom – u obzir je uzeto potencijalno suočavanje s teškoćama u otplati obaveza kako građana, tako i privrednih subjekata, kao i potreba prevazilaženja negativnih efekata po građane i privredu usled mogućnosti suočavanja s teškoćama u otplati obaveza dužnika banke, odnosno primaocima finansijskog lizinga, koja, s obzirom na novonastalu situaciju, objektivno postoji.
 
Narodna banka Srbije neprekidno prati situaciju u finansijskom sektoru, što nije izuzetak ni u ovim vanrednim okolnostima, te će vršiti nadzor nad primenom novih odluka i pažljivo analizirati efekte usvojenih propisa.

Kabinet guvernera