22.10.2020.

Dve godine rada sistema za instant plaćanja Narodne banke Srbije – IPS NBS sistema

U cilju podsticanja inovacija u finansijskom sektoru i podrške digitalizaciji i razvoju bezgotovinskih plaćanja u zemlji, Narodna banka Srbije uspostavila je na današnji dan pre dve godine platni sistem za instant plaćanja - IPS NBS sistem. Da je reč o značajnoj mogućnosti koju, zahvaljujući Narodnoj banci Srbije, imaju građani i privreda, govori i to da su u momentu početka rada IPS NBS ovi sistemi bili retkost u svetu jer ih je imao vrlo mali broj zemalja. IPS NBS sistem započeo je sa radom mesec dana pre panevropskog sistema za instant plaćanja Evropske centralne banke – Target Instant Payment Settlement (TIPS), dok su američke Federalne rezerve trenutno u fazi razvoja ove vrste sistema.

IPS NBS sistem daje mogućnost da se plaćanja građana i privrede izvršavaju tokom celog dana svakog dana u godini, odnosno u režimu 24/7/365, a sam prenos sredstava na račun primaoca plaćanja obavlja se u svega nekoliko sekundi nakon čega primalac tim sredstvima može slobodno raspolagati.

U sistemu je od početka rada 22. oktobra 2018. godine do danas izvršeno 27.071.755 instant plaćanja ukupne vrednosti 269.976.560.375,45 dinara. Prosečno vreme izvršavanja transakcija instant plaćanja u sistemu je oko 1,2 sekunde. Sistem beleži stalni rast prometa, a 21. septembra 2020. godine postignut je i najveći dnevni broj plaćanja od početka rada sistema kada je izvršeno 142.769 plaćanja.

Svim korisnicima platnih usluga banke su u okviru svojih postojećih bankarskih aplikacija za elektronsko i mobilno bankarstvo omogućile da izvrše instant plaćanja. Takođe, zahvaljujući jednostavnom korisničkom iskustvu instant plaćanja se u svega nekoliko koraka mogu inicirati u pojedinim prodavnicama korišćenjem opcija „IPS Pokaži“ i „IPS Skeniraj“ u aplikacijama za mobilno bankarstvo. Od februara ove godine instant plaćanja omogućena su na prodajnim mestima najvećeg trgovinskog lanca u zemlji Merkator S, IDEA i Roda, na preko 350 prodajnih i 1.500 naplatnih mesta, zahvaljujući saradnji koju je ovaj lanac uspostavio sa Bankom Poštanska štedionica.

Sredinom leta prve banke su u svoju ponudu uvele aplikacije za prihvatanje instant plaćanja na mobilnim telefonima trgovaca, namenjene naročito onim malim trgovcima i zanatlijama koji do sada nisu prihvatali bezgotovinska plaćanja na svojim prodajnim mestima. Reč je o Banci Poštanska štedionica koja je u saradnji sa trgovinskim lancem Merkator S omogućila ove aplikacije za plaćanja kod dostave proizvoda kupljenih u web prodavnici ovog trgovinskog lanca, kao i Komercijalnoj banci koja je omogućila instant plaćanja putem mobilne aplikacije u vozilima privrednog društva Pink taksi.

Od juna meseca omogućena su i instant plaćanja kod kupovine robe i usluga na internetu. Prvi internet trgovci koji su omogućili instant plaćanja u svojim virtuelnim prodavnicama su Laguna, Vulkan i Tehnomanija u saradnji sa Banca Intesa i Raiffeisen Bank.

Pored toga, korišćenjem opcije „IPS Skeniraj“ na jednostavan način mogu se platiti i mesečni računi svih najvećih izdavalaca u zemlji, ali i brojnih javnih komunalnih preduzeća, skeniranjem NBS IPS QR koda koji odštampan na tim računima, i broj tih preduzeća će biti sve veći. Narodna banka Srbije priprema i validator i generator NBS IPS QR koda koji će olakšati svakom privrednom subjektu da na svojim fakturama kreira NBS IPS QR kod i time pojednostavi plaćanje svojim kupcima.

Narodna banka Srbije nastavlja da u saradnji sa bankama i trgovinskim lancima širi prihvatnu mrežu za instant plaćanja – time obezbeđuje da se na instant način može platiti na što više prodajnih mesta u našoj zemlji, ili u svim drugim okolnostima kada je korisniku potrebna platna usluga - da tu uslugu može izvršiti na instant način.

Tokom naredne godine banke će zahvaljujući funkcionalnostima IPS NBS sistema omogućiti korisnicima mobilnog bankarstva prenos sredstava primaocu samo uz poznavanje broja mobilnog telefona tog primaoca, što će doprineti daljem razvoju instant plaćanja u našoj zemlji.

Podsećamo korisnike da je Narodna banka Srbije tarifnu politiku instant plaćanja utvrdila na najnižem mogućem nivou kako bi stvorila osnov da banke građanima i privredi ovaj servis pruže po što povoljnijim uslovima.

Kabinet guvernera