02.12.2020.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za novembar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 19,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,6 miliona, ili 18,3%, čine nalozi za plaćanje u kliring sistemu, a 16,0 miliona, ili 81,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 978.528, od čega je 799.090 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 179.439 prosečan broj plaćanja u kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.887,7 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 39,8 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 344,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 11.160 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 2.940 plaćanja, u vrednosti od 50.525.602,58 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera