11.12.2020.

Kretanje inflacije u novembru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je nastavila kretanje u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije i u novembru je iznosila 1,7%.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u novembru u proseku ostale nepromenjene (0,0%). U odnosu na oktobar, najveće pojeftinjenje u novembru zabeleženo je kod voća i naftnih derivata, dok su u suprotnom smeru najviše uticale sezonski više cene povrća, odeće i obuće.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) ostala je bliska nivou iz prethodnih meseci i u novembru je iznosila 2,0% međugodišnje.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu ostati niska i stabilna.

Kabinet guvernera