03.03.2021.

Rad IPS NBS sistema u februaru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 28 dana u februaru realizovano je 2.767.440 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 98.837, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 22,8 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 815,7 miliona dinara.

Sektor za platni sistem