11.08.2021.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u julu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju jula iznosile su 14.580,3 miliona evra. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 136 odsto i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju jula iznosile su 12.175,9 miliona evra.

Na kraju jula bruto devizne rezerve bile su za 488,5 miliona evra više nego na kraju prethodnog meseca, što je prvenstveno rezultat priliva po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu u iznosu od 510,0 miliona evra.

Na povećanje deviznih rezervi u julu dodatno su uticali priliv po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima (ukupno 74,3 miliona evra) i pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 96,8 miliona evra.

Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju odlive po osnovu neto razduženja države po osnovu kredita i devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka (ukupno 120,3 miliona evra), kao i odlive po drugim osnovima (ukupno 72,3 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u julu iznosio je 428,0 miliona evra i bio je za 110,5 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih sedam meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3.573,7 miliona evra.

U julu, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u julu kupila 380 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, neto kupila 700 miliona evra.

Kabinet guvernera