19.08.2021.

Rezultati julske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima julske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred ostala su nepromenjena u odnosu na jun i iznose 3,0%, dok su se očekivanja privrednika našla na nivou od 2,4%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona se kod finansijskog sektora, takođe, nalaze na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 2,0%.
Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.
Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera