04.07.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u junu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu 2022. godine, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 20,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,6 miliona, ili 13,0%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,6 miliona, ili 87,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 921.746 od čega je 801.726 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 120.020 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.741,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 40,8 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 306,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 12.495 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 18  učesnika, realizovano je ukupno 3.993 plaćanja, u vrednosti od 79.106.071,62 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja pa je raspoloživost  iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera