22.12.2022.

Alta banka a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima instant plaćanje putem usluge „Prenesi”

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Alta banka a.d. Beograd svojim korisnicima platnih usluga omogućila je novu uslugu – servis „Prenesi”, koji građanima omogućava da jednostavno i brzo izvrše instant prenos novca svakog dana u godini, u bilo koje doba dana poznavanjem samo broja mobilnog telefona koji je primalac plaćanja registrovao za ovu uslugu.

Registraciju broja mobilnog telefona za uslugu „Prenesi” i korišćenje ovog servisa za prenos novca Banka je omogućila korisnicima putem postojeće aplikacije mobilnog bankarstva.

Prema obaveštenju Alta banke a.d. Beograd, više informacija o korišćenju usluge „Prenesi” može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, u njenim ekspoziturama ili pozivanjem korisničkog servisa Banke.

Trenutno, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije uslugu „Prenesi” omogućile su: Banka Inteza a.d. Beograd, Unikredit banka Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, Eurobank Direktna a.d. Beograd, Rajfajzen banka a.d. Beograd, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, a u toku su testiranja i kod drugih banaka.

Više informacija o usluzi „Prenesi” nalazi se na https://ips.nbs.rs/.

Sektor za platni sistem