20.03.2023.

Obaveštenje o polaganju stručnog/dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u redovnom ispitnom roku, maj 2023. godine

Polaganje stručnog/dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u redovnom ispitnom roku 2023. godine biće održano u periodu od 15. do 19. maja 2023. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Beograd.

Rok za prijavljivanje kandidata je do 21. aprila 2023. godine. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (sa naznakom: Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja - Grupa za sprovođenje stručnih ispita).

Dodatni ispit – prijave

Spisak kandidata sa satnicom polaganja će biti objavljen na internet prezentaciji Narodne banke Srbije do 8. maja 2023. godine.

U cilju poštovanja preventivnih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, preporuka je da se na ispit dođe sa zaštitnom maskom.

Literatura:  Priručnik za obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju možete pronaći na internet stranici Privredne komore Srbije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za pravna pitanja - Grupi za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212 ili imejl adresu: ispit.osiguranje@nbs.rs.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja