05.04.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u martu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u martu 2023. godine, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 20,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,1 milion, ili 10,0%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 18,7 miliona, ili 90,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 902.566, od čega je 812.567 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 89.999 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 17.549,9 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 39,3 milijarde dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 763,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.765 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 3.886 plaćanja, u vrednosti od 61.619.378,95 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera