05.04.2023.

Rad IPS NBS sistema za mart

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u martu 2023. godine realizovane su 5.406.034 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 174.388 s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 55,0 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.772,6 miliona dinara.

Sektor za platni sistem