11.04.2023.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u martu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju marta 2023. godine iznosile su 21.380,6 miliona evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca otkad se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U toku marta bruto devizne rezerve povećane su za 184,4 miliona evra.

Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 176 odsto i 5,6 meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) takođe su zabeležile najviši nivo krajem meseca otkad se mere na ovaj način i na kraju marta iznosile su 17.293,3 miliona evra. U odnosu na kraj februara bile su više za 0,5 miliona evra.

Povećanje bruto deviznih rezervi u martu prvenstveno je rezultat intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu neto kupovinom deviza (priliv 375,0 miliona evra), kao i nešto većeg priliva po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 201,9 miliona evra, što je karakteristično za kraj tromesečja. Neto prilivi ostvareni su i po osnovu upravljanja deviznim rezervama i drugim osnovima u ukupnom iznosu od 99,6 miliona evra.

Navedeni prilivi su bili više nego dovoljni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi koji su realizovani po osnovu prevremenog otkupa deviznih državnih hartija od vrednosti u iznosu od 352,1 milion evra, neto razduženja države na ime deviznih kredita u iznosu od 177 miliona evra, kao i ostalih plaćanja za potrebe države i drugih osnova (ukupno 25,0 miliona evra).

Tržišni efekti (međuvalutne promene, promene cene zlata i hartija od vrednosti) bili su pozitivni u neto iznosu od 62,0 miliona evra, pretežno kao rezultat povećanja cene zlata na međunarodnom tržištu za oko 8,5%.

Obim realizovane trgovine devizama na domaćem međubankarskom deviznom tržištu u martu iznosio je 732,2 miliona evra i bio je za 196,8 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prva tri meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovana su ukupno 1.979,4 miliona evra.

U martu, kao i od početka godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena.

Narodna banka Srbije je na domaćem međubankarskom deviznom tržištu u martu neto kupila 300 miliona evra, dok je od početka godine neto kupila 465 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Kabinet guvernera