20.04.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima Ipsos ankete predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred - u martu 2024. godine biti na nivou od 8,0%, što predstavlja nepromenjenu vrednost tokom prethodnih šest meseci. Prema rezultatima Blumberg ankete iz aprila, očekivana inflacija za godinu dana unapred je niža i iznosi 7,0%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede (period za godinu dana unapred) su od septembra takođe stabilizovana i kretala su se oko nivoa od 10,0%, što je ujedno i vrednost očekivanja koja je zabeležena u martovskoj anketi.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede znatno niža u odnosu na kratkoročna očekivanja. Očekivanja predstavnika finansijskog sektora za dve godine unapred su ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznosila su 5,0%, dok su za period od tri godine unapred nastavila da se kreću u granicama cilja Narodne banke Srbije, na nivou od 4,0%. Što se tiče srednjoročnih očekivanja privrednika, ona su ostala nepromenjena, i za period od dve godine unapred iznose 7,0%, dok se za period od tri godine unapred nalaze na nivou od 5,0%.

Rezultati ankete koji se odnose na percepciju inflacije za dve i tri godine unapred ukazuju da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.
 

Kabinet guvernera