03.05.2023.

Rad IPS NBS sistema za april 2023. godine

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u aprilu 2023. godine realizovano je 5.114.792 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 170.493 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 52,8 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.760,6 miliona dinara.

Kabinet guvernera