01.06.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u maju

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju 2023. godine, za 21 radni dan, realizovana su ukupno 20,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,1 milion, ili 10,1%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 18,3 miliona, ili 89,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 967.186, od čega je 869.525 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 97.661 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 18.579,5 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 36,9 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 884,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 12.135 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 3.715 plaćanja, u vrednosti od 62.142.157,10 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera